Partnerzy

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej– Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii została utworzona w lutym 2005 roku (na mocy decyzji nr DSW-3-4001-867/JP/04 MENiS z dnia 10.11.2004.). Powstała na bazie Wielkopolskiej Szkoły Medycznej, korzystając z tradycji i doświadczenia w kształceniu techników fizjoterapii, techników masażystów, techników farmacji, terapeutów zajęciowych i techników dentystycznych od 1995r. To pierwsza w Wielkopolsce niepaństwowa uczelnia o profilu medycznym. Absolwenci Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii otrzymują dyplom potwierdzający uzyskanie wykształcenia wyższego na takich kierunkach jak: fizjoterapia, techniki dentystyczne, kosmetologia. Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii należy do grona uczelni niepublicznych w Polsce posiadających uprawnienia do kształcenia na kierunku fizjoterapia na studiach uzupełniających magisterskich. Uczelnia prowadzi studia podyplomowe oraz kursy.

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej – Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie WSEiT powstał w 2007 roku i jako jedyny pośród Uczelni niepublicznych w Szczecinie, oferuje możliwość kształcenia na studiach I stopnia na kierunku fizjoterapia. Dewizą Wydziału jest połączenie dobrze ugruntowanej wiedzy teoretycznej z solidną ilością praktyki, realizowanej w placówkach partnerskich (szpitale, sanatoria, domy opieki, ośrodki SPA). Z Wydziałem Zamiejscowym w Szczecinie, współpracują nauczyciele praktycy, którzy poza zajęciami realizowanymi w ramach studiów, zachęcają studentów do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji na prowadzonych przez Wydział kursach, warsztatach i szkoleniach.

Wszystkim chcącym zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe, Wydział Zamiejscowy oferuje także studia podyplomowe na kierunkach: Menadżer w placówkach medycznych; Gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna; Psychofizjoterapia w opiece paliatywnej i chorobach przewlekłych; Psychologia zdrowia i rehabilitacji; Masaż w rehabilitacji i odnowie biologicznej. Absolwenci Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie WSEiT są dobrze przygotowani do stale zmieniającego się rynku pracy oraz realiów otoczenia gospodarczego regionu.Wielkopolska Szkoła Medyczna w Poznaniu

Wielkopolska Szkoła Medyczna została założona w 1995 roku. Obecnie jest największą i najstarszą w Wielkopolsce niepubliczną szkołą medyczną z uprawnieniami szkoły publicznej. W szkole realizowany jest program zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej. Szkoła współpracuje z doskonałą kadrą dydaktyczną w większości z tytułami naukowymi (profesorowie, doktorzy, najlepsi praktycy). WSM posiada bardzo wysoką zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Własne nowoczesne laboratoria i pracownie wyposażone są w specjalistyczny sprzęt do nauki zawodów. Oferta kształcenia dostosowana została do zmieniających się warunków na rynku pracy w kraju i za granicą. Szkoła kształci w następujących kierunkach: technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik masażysta, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik usług kosmetycznych, protetyk słuchu oraz w Rocznym Studium Masażu i Naturalnych Metod Leczniczych.

 

Poliklinika Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii

Celem NZOZ Polikliniki WSEiT jest udzielanie świadczeń ambulatoryjnych, diagnostyczno-leczniczych i profilaktycznych dla pacjentów nie wymagających hospitalizacji. Od lutego 2009r.w ramach umowy z NFZ wykonywane są zabiegi z zakresu rehabilitacji ambulatoryjnej. Dodatkowo w NZOZ Poliklinice WSEiT, prowadzona jest działalność dydaktyczna (ćwiczenia i praktyki dla studentów) oraz naukowa (prowadzona przez kadrę WSEiT z wykorzystaniem najnowocześniejszej specjalistycznej aparatury).

 

 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej

Wydawnictwo WSEiT zajmuje się m.in. publikacją prac naukowych i dydaktycznych, materiałów konferencyjnych i innych na potrzeby Uczelni, a także realizacją prac wydawniczych zleconych przez osoby trzecie. Zapraszamy do współpracy autorów, dla których jakość, estetyka, rzetelność i komfortowa współpraca mają istotne znaczenie przy wydaniu publikacji.Galilea Club

Galilea Club to Program Lojalnościowy dla osób korzystających z usług takich podmiotów jak: Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, Wielkopolska Szkoła Medyczna, Poliklinika Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii,Wydawnictwo WSEiT,Galilea3

Tutaj znajdziesz listę Partnerów

Będąc członkiem Galilea Club za każdy zakupiony produkt (np. książkę) lub usługę (kurs, studia podyplomowe czy usługę medyczną), użytkownik otrzymuje punkty bonusowe, które można wymienić na nagrody lub premie oferowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem Programu Lojalnościowego.