Opis produktu

Jeżeli jesteś fizjoterapeutą, masażystą bądź trenerem to za pomocą modelu tensegracyjnego doskonale wyjaśnisz swojemu pacjentowi/klientowi dlaczego warto pracować z całym układem mięśniowo-powięziowym człowieka a nie tylko z poszczególnymi jego częściami. Jeżeli jesteś wykładowcą to w bardzo obrazowy sposób wytłumaczysz swoim studentom na czym polega zjawisko biotensegracji, na którym opiera się coraz więcej szkół terapii skoncentrowanych na układzie powięziowym.

Model tensegracyjny służy do prezentacji zjawiska tensegracji, które tłumaczy integralność struktury w oparciu o napięcie. W przypadku budowli z cegieł widzimy,  że integralność struktury oparta jest na siłach kompresyjnych, natomiast w przypadku modelu tensegracyjnego wynika ze zrównoważonego napięcia pomiędzy poszczególnymi elementami. Za prekursora tego zjawiska uznaje się Buckminstera Fullera, po czym ten model postrzegania różnych struktur został przeniesiony na organizmy żywe i został nazwany zjawiskiem biotensegracji. Zjawisko biotensegracji wypiera koncepcję mówiącą, że szkielet jest pewną ramą na której zawieszone są tkanki. W tym modelu myśli się o tym, że to poszczególne elementy stałe zatopione są w sieci tkanek miękkich i mamy do czynienia z wzajemną stabilizacją elementów ściskanych i rozciąganych. Uznaje się, że do prezentacji zjawiska tensegracji w odniesieniu do struktur biologicznych odpowiedni wydaje się być jeden z prostszych modeli, prezentowany Państwu dwudziestościan (ang. icosahedron).

Na bazie modelu można spróbować wytłumaczyć zależność pomiędzy układem mięśniowo-powięziowym, czyli elementami miękkimi w ciele (tzw. tkankami miękkimi) a układem kostnym. W przypadku modelu odpowiednikiem kości są elementy drewniane, które poddawane są ciągłemu działaniu sił kompresyjnych, natomiast elastyczne linki są odpowiednikiem tkanek miękkich znajdujących się w ciągłym napięciu i rozciągnięciu. Jeżeli w elementach miękkich modelu dojdzie do zaburzenia równowagi (jeden z kijków zmieni swoje położenie) na przykład na skutek wzrostu napięcia w jednym z miękkich elementów to automatycznie ulegnie zaburzeniu cała struktura. Podobne zjawiska zachodzą w ciele człowieka. Jeżeli dojdzie do wzmożonego napięcia i skrócenia pewnych grup mięśniowych (np. mięśni zginających staw biodrowy) to zmianie ulegnie ustawienie układu kostnego w obszarze miednicy i kręgosłupa co wiąże się ze zmianą w całym organizmie. Konsekwencją tego typu zmian mogą być dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa, ale należy mieć świadomość, że kluczowym elementem terapii będzie zajęcie się mięśniami zginającymi staw biodrowy a nie dolnym odcinkiem kręgosłupa w którym pacjent zgłasza ból.  

 

Film instruktażowy składania modelu http://www.galileaonlinetv.com/model-tensegracyjny/