Prawne zagadnienia wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Przewiń do szczegółów produktów

19,99 zł.

Dodaj do koszyka

Opis produktu

Nowa książka dr n. prawnych Karoliny Szumy, która prowadzi w całej Europie wykłady dla studentów z tematyki prawa, ekspert w przedsięwzięciach naukowo badawczych w Polsce i we Włoszech.


„Prawne zagadnienia wykonywania zawodu fizjoterapeuty”

 

Jest to pierwsza książka prawna na rynku wydawniczym w Polsce, która obejmuje pracę zawodu fizjoterapeuty. Książka ukazuje specyfikację regulacji związanych z zagadnieniem wykonywania zawodu fizjoterapeuty (a także innych pokrewnych zawodów medycznych). Zwraca też uwagę na konieczność kompleksowego postrzegania tej regulacji, ze świadomością potrzeby uwzględniania bardzo różnorodnych przepisów, usytuowanych w wielu aktach prawnych, różnej rangi. Książka ta jest więc swoistą pigułką, zawierającą wszystkie najpotrzebniejsze informację i przepisy, które są niezbędne przy wykonywaniu zawodu medycznego jakim jest zawód fizjoterapeuty.
Krótki opis książki:
W pierwszej części książki dość szczegółowo przedstawione zostały konstrukcje definicji związanych z obszarem badawczym podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Rozdział drugi dotyczy form prawnych aktywności fizjoterapeutycznej, w tym przedstawiono problematykę związaną z umową zawartą przez z NFZ. W rozdziale trzecim zawarto m.in. rozważania dotyczące zawarcia rozwiązania umowy o pracę, zakazu konkurencji i czasu pracy. Rozdział czwarty określa warunki wszczęcia i prowadzenia działalności leczniczej. Rozdział piąty odnosi się do problemów praktycznych, z którymi najczęściej stykają się wykonujący zawód fizjoterapeuty w różnorodnych formach. Rozdział szósty obejmuje zagadnienia norm etycznych i samorządu zawodowego. Z kolei rozdział siódmy dotyczy praw pacjenta i instytucji Rzecznika Praw Pacjenta.

Książka będzie pomocna studentom studiów medycznych oraz innych kierunków związanych z ochroną zdrowia i przygotowujących do wykonywania zawodów medycznych.
Pozycja ta też będzie użyteczna w procesie pisania prac dyplomowych oraz przygotowywania się do egzaminu z przedmiotu dotyczącego prawnych zagadnień wykonywania zawodów medycznych.
Książka „Prawne zagadnienia wykonywania zawodu fizjoterapeuty” ma 181 str., wydana jest w okładce miękkiej, jednak z zakładkami, które sprawiają, że książka jest bardziej wytrzymała i praktyczna w użytkowaniu.
Książka zawiera też bardzo przydatne tabele, spis aktów prawnych, a także orzecznictwa i uchwały Sądów Najwyższych. Znajdziemy w niej też wzory wniosków i karty specjalizacji, oraz wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wraz z załącznikami
>>> Cena detaliczna książki: 19,90 zł.