Opis produktu

 • fizjoterapeutów
 • masażystów
 • uczący się na ww kierunkach

 • Podstawy teoretyczne rozluźniania mięśniowo-powięziowego
 • Struktura i funkcja układu mięśniowo-powięziowego
 • Praktyczne rozumienie rozluźniania mięśniowo-powięziowego
 • Metodyka wykonywania technik rozluźniania mięśniowo-powięziowego (techniki poziomego i pionowego rozluźniania, techniki terapii punktów spustowych, techniki uwalniania blizn)
 • Procedury rozluźniania mięśniowo-powięziowego (wskazania, przeciwwskazania, środki ostrożności)
  • Technika rozluźniania górnego kwadrantu
  • Technika rozluźniania rotatorów barku
  • Technika rozluźniania mięśni okołołopatkowych
  • Technika rozluźniania dolnego kwadrantu
  • Technika rozluźniania mięśni pośladkowych w pozycji leżenia na boku
  • Technika obustronnego rozluźniania górnej części mięśnia czworobocznego grzbietu
  • Technika jednostronnego rozluźniania górnej części mięśnia czworobocznego grzbietu
  • Technika rozluźniania miejscowego górnej części mięśnia czworobocznego grzbietu
  • Technika rozluźniania mięśnia płatowatego głowy i mięśnia półkolcowego głowy
  • Technika obustronnego rozluźniania środkowej części mięśnia czworobocznego grzbietu
  • Technika jednostronnego rozluźniania środkowej części mięśnia czworobocznego grzbietu
  • Technika rozluźniania miejscowego środkowej części mięśnia czworobocznego grzbietu
  • Technika rozluźniania dolnej części mięśnia czworobocznego grzbietu
  • Technika rozluźniania miejscowego dolnej części mięśnia czworobocznego grzbietu
  • Technika rozluźniania ogólnego muskulatury tylniej części odcinka szyjnego
  • Technika rozluźniania czaszki
  • Technika rozluźniania ogólnego mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego.
  • Technika rozluźniania miejscowego mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego
  • Technika rozluźniania ogólnego skóry głowy: technika rozluźniania „włosów”
  • Technika rozluźnienia ogólnego mięśni twarzy: technika rozluźniania uszu
  • Technika rozluźniania ogólnego i miejscowego skóry głowy i mięsni twarzy
  • Technika rozluźniania mięśni gnykowych
  • Technika rozluźniania poziomych włókien mięśnia piersiowego większego
  • Technika rozluźniania skośnych włókien mięśnia piersiowego większego
  • Technika rozluźniania mięśnia piersiowego mniejszego
  • Techniki rozluźniania mięśni międzyżebrowych i klatki piersiowej
  • Techniki rozluźniana mięśni brzucha
  • Technika rozluźniania miejscowego mięśnia biodrowo-lędźwiowego
  • Technika rozluźniania miejscowego mięśnia grzebieniowego
  • Technika rozluźniani mięśnia gruszkowatego
  • Techniki rozluźniania mięśni kończyny dolnej
  • Techniki rozluźniania ogólnego obu kończyn dolnych i dolnej części tułowia
  • Techniki rozluźniania mięśni grzbietu
  • Techniki rozluźniania ogólnego obu ramion i górnej części tułowia: technika obustronnego rozluźniania ramion
  • Technika rozluźniania powięzi piersiowej
  • Technika rozluźniania przepony
  • Technika rozluźniania powięzi krzyżowej
  • Techniki uwalniania blizn
  • Technika rozluźniania opony twardej
 • Leczenie w trzech wymiarach

W cenie kursu zapewniamy:

 • udział w kursie
 • materiały szkoleniowe w formie książki pt. "Rozluźnanie mięśniowo-powięziowe" autorstwa Carol Manheim z autografem autorki. Nie ma możliwości zamiany książki na inną pozycję naszego wydawnictwa.
 • certyfikat uczestnictwa w kursie i świadectwo ukończenia kursu dokształcającego
 • tłumaczenie 
 • praktyczną pamiatkę z kursu

Na kurs można ubiegać się o dofinansowania unijne z BUR i KFS!!! Serdecznie zapraszamy! Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu jak również do Bazy Usług Rozwojowych. Jak uzyskać dofinansowanie ? Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

 

będziesz uczestniczyć w jednym z nielicznych kursów na świecie prowadzonych przez legendę amerykańskiej fizjoterapii
• poznasz jedną z najskuteczniejszych form rozluźniania mięśnio-powięzi, która w znaczący sposób likwiduje dolegliwości bólowe w wielu schorzeniach narządu ruchu
zwiększysz swoje umiejętności palpacyjne i nauczysz się wyczuwać restrykcje i ograniczenia tkankowe co wpłynie na wysoką efektywność prowadzonej przez ciebie terapii
zwiększysz swoją wiedzę praktyczną dotyczącą fascynującego układu jakim jest mięśnio-powięź
nauczysz się sposobów pracy z punktami spustowymi od osoby, która uczyła się u Janet Travell, największego autorytetu na świecie w zakresie terapii punktów spustowych