Opis produktu

  • fizjoterapeuci
  • lekarze
  • medyczni trenerzy personalni
  • specjaliści rekreacji ruchowej 
  • specjaliści gimnastyki korekcyjnej
  • studenci w/w kierunków.

 

Kurs 1A (sobota)

9:00 – 13:00: - wykład: Zasady główne Systemu Spiralnej Stabilizacji – wprowadzenie do metody;

- formy podstawowe ćwiczeń symetrycznych: A-B, C, D w pozycji siedzącej i stojącej + korekcja w parach i techniki manualne w trakcie ćwiczeń;

13:00 – 14:00: - przerwa obiadowa

14:00 – 17:00: - formy podstawowe ćwiczeń rozciągających: F, G + korekcja w parach i techniki manualne w trakcie ćwiczeń;

- czas na pytania/dyskusję.

 

Kurs 1B (niedziela)

9:00 – 13:00: - trening w grupie: ćwiczenia symetryczne z dnia 1.;

- wykład: 2 przykłady kliniczne na poziomie podstawowym – wg wyboru instruktora;

- formy podstawowe ćwiczeń asymetrycznych: H, I, J, K w pozycji siedzącej i stojącej + korekcja w parach i techniki manualne w trakcie ćwiczeń;

13:00 – 14:00: - przerwa obiadowa

14:00 – 17:00: - ćwiczenie L – wprowadzenie, zasady wykorzystania, wykonanie, korekcja w parach + techniki manualne w trakcie ćwiczeń;

- trening w grupie – zestaw 11 ćwiczeń podstawowych z kursu 1A-B

- czas na pytania/dyskusję.

W cenie kursu zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe w formie skryptu dydaktycznego
  • po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje certyfikat ukończenia kursu wystawiony przez Uczelnię oraz świadectwo ukończenia kursu dokształcającego
  • dodatkowo oryginalny "praski" dyplom ukończenia szkolenia w angielskim

Po ukończeniu kursu podstawowego składającego się z 4 modułów ABCD uczestnicy otrzymują uprawnienia Certyfikowanego Terapeuty Metody Spiralnej Stabilizacji Kręgosłupa potwierdzone oryginalnym certyfikatem międzynarodowym.

 Moduł C i D planowany jest we wrześniu 2019r.

 

NA KURSIE:

POZNASZ zasady główne metody Spiralnej Stabilizacji kręgosłupa 

➡ POZNASZ formy podstawowe 11 ćwiczeń w pozycji siedzącej i stojącej

 NAUCZYSZ SIĘ korekcji w parach i przećwiczysz techniki manualne

 POZNASZ wybrane przypadki kliniczne z omówieniem zastosowania metody Spiralnej Stabilizacji.