Opis produktu

Kurs adresowany do szerokiego grona specjalistów wchodzących w skład zespołów terapeutycznych: fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, psychoterapeuci, psychologowie, pedagodzy, pracownicy placówek psychiatrycznych, geriatycznych

1.Propedeutyka ogrodolecznictwa
2.Przegląd roślin stosowanych w hortiterapii
3.Praktikum hortiterapeutyczne
4.Kompozycje roślin w terapii zajęciowej z pacjentami o różnym profilu i stopniu niepełnosprawności
5.Metodyka pracy terapeutycznej w hortiterapii
6.Rośliny trujące i alergizujące.
7.Rośliny kosmetyczne.
 

W cenie kursu zapewniamy:
 
-udział w kursie
-certyfikat uczestnictwa w kursie i świadectwo ukończenia kursu
-przerwy kawowe
 
Warunkiem udziału w kursie jest:
• rejestracja on-line 
• wpłata opłaty za kurs na konto wskazane w mailu zwrotnym
 
Przypominamy, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu do udziału w kursie decyduje kolejność wpłat, a nie kolejność rejestracji.
 
W przypadku rezygnacji przez Słuchacza na 14 dni przed rozpoczęciem kursu uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.