Opis produktu

 • fizjoterapeutów
 • studentów fizjoterapii (po I roku)
 • technikow fizjoterapii
 • techników masażystów.

Dzień  1

Zagadnienia:

 • Koncepcja “zespołu osiowego”: 3 masy kostne połączone kręgosłupem i oddzielone lordozą: głowa, klatka piersiowa oraz miednica
 • Wzorzec ruchów naprzemiennych w chodzie.
 • Efektywność metaboliczna wzorca naprzemiennego
 • Czynniki społeczne i środowiskowe, wpływające na wzorzec chodu w tym lateralizacja wzorców ruchowych
 • Krótki przegląd Taśm Anatomicznych przecinających linię pośrodkowa ciała: Taśmy Spiralnej, Taśmy Funkcjonalnej Tylnej oraz Taśmy Funkcjonalnej Przedniej
 • Fizyka naprzemiennych ruchów kręgosłupa: wahadło skrętne oraz inne mechanizmy bioelastyczne; badania Grakovieckiego na temat skrętów kręgosłupa
 • Podstawowe metody pracy z rotacją zewnętrzną kończyn dolnych

Praktyka

 • Ocena nierównowagi w płaszczyźnie poprzecznej pacjenta w pozycji stojącej: miednicy względem stóp; klatki piersiowej względem miednicy oraz głowy względem klatki piersiowej
 • Wprowadzenie do górnej części Taśmy Spiralnej
 • Techniki pracy na mięśniach skośnych wewnętrznych i zewnętrznych, mięśniu zębatym przednim, mięśniach równoległobocznych oraz płatowatych
 • Wprowadzenie do pracy na dolnej części Taśmy Spiralnej w celu wpłynięcia na stopień supinacji i pronacji stopy, jak również jej ewersję
 • Techniki pracy na: przednim aspekcie pasma biodrowo-piszczelowego, mięśniu piszczelowym przednim, mięśniu strzałkowym długim i krótkim, mięśniu dwugłowym uda oraz więzadle krzyżowo-guzowym.
 • Przegląd oceny wzorców rotacyjnych w pozycji stojącej

Dzień  2

Zagadnienia:

 • Zadania Taśmy Funkcjonalnej Tylnej w chodzie
 • Rozłożenie skośnych wektorów na zgięcie/wyprost oraz skręt, interakcja strukturalna i funkcjonalna taśm przecinających linię pośrodkową ciała
 • Praca Gracovetskyiego na temat skrętów kręgosłupa
 • Funkcja Taśmy Funkcjonalnej Przedniej
 • Interakcja Taśm przecinających linię pośrodkową ciała oraz głównych taśm biegnących  wzdłuż ciała

Praktyka

 • Techniki pracy na Taśmie Funkcjonalnej Tylnej: mięsień najszerszy grzbietu, powięź krzyżowa, dolne włókna mięśnia pośladkowego wielkiego, mięsień obszerny boczny, torebka  stawu kolanowego
 • Techniki pracy na Taśmie Funkcjonalnej Przedniej: przywodzicielach krótkich (mięśniu grzebieniowym oraz mięśniu przywodzicielu długim), mięśniu prostym brzucha oraz mięśniu piersiowym większym

Dzień 3

Zagadnienia:

 • Praca z wzorcami asymetrycznymi rotacji kończyn , gdy miednica jest zrotowana względem  stóp.
 • Metodologia pracy ze skoliozą: interwencje na wczesnym etapie terapii skupiające się na nierównowadze w mięśniach prostownikach grzbietu; praca na  czwartej warstwie tkanki mięśniowej kręgosłupa:  grupie mięśni poprzeczno-kolcowych
 • Wzorce rotoskoliozy
 • Nierównowaga natury rotacyjnej w zespole obręczy barkowej
 • Brak równowagi w mięśniach stożka rotatorów oraz mięśniach kończyn górnych.

Praktyka

 • Mini sesja na partnerze skupiająca się na pracy z problemami w płaszczyźnie poprzecznej
 • Techniki oceny palpacyjnej w rotacji kręgosłupa  – wyszukiwanie punktu neutralnego  oraz szczytu wzorca rotacji
 • Techniki pracy z grupą mięśni poprzeczno-kolcowych
 • Wzorzec litery ‘X’ w obrębie barków oraz metody pracy z brakiem równowagi w ustawieniu łopatek; techniki pracy na mięśniach: zębatym przednim, mięśniach równoległobocznych oraz piersiowym mniejszym i czwartym segmencie  mięśnia czworobocznego grzbietu
 • Techniki pracy przy braku równowagi w mięśniach stożka rotatorów, rotacji ramion: do środka lub na zewnątrz

W cenie kursu zapewniamy:

 • udział w kursie oraz jego tłumaczenie
 • skrypt
 • certyfikat ukończenia kursu oraz świadectwo ukończenia kursu

 

Na kurs można ubiegać się o dofinansowania unijne z BUR i KFS!!! Serdecznie zapraszamy!

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu jak również do Bazy Usług Rozwojowych. Jak uzyskać dofinansowanie ? Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

 

Podczas kursu skupimy się na taśmach spiralnych i funkcjonalnych, jak również głębokiej taśmie przedniej z krótkim wprowadzeniem do taśm kończyn górnych.

W trakcie kursu będzie również okazja do zapoznania się z efektami najnowszych badań nad powięzią, włączając w to koncepcję „fascial fitness” – powięziowej sprawności Roberta Schleipa i Toma Myersa.