Opis produktu

 • fizjoterapeutów
 • studentów fizjoterapii (po I roku)
 • techników fizjoterapii
 • techników masażystów.

Dzień pierwszy 1 – równoważenie tkanek powierzchownych  

To spotkanie to sesja przygotowawcza podczas której terapeuta podejmuje pracę  na Powierzchownych Taśmach Anatomicznych, unikając pracy na głębokich tkankach miękkich. Słuchacze będą wybierali  płaszczyznę czołową, jako tę która będzie wymagała najwięcej pracy.

Ocena:

 • W pozycji stojącej, sprawdzająca w których miejscach płaszczyzna czołowa najbardziej wymaga interwencji.
 • Jeśli najbardziej jest zaangażowana płaszczyzna strzałkowa pracuj nad równowaga przodu do tyłu ciała, jeśli czołowa pracuj nad przywracaniem równowagi strony lewej do prawej, jeśli płaszczyzna poprzeczna pracuj aby osiągnąć symetrię w rotacji.
 • Porównaj z oceną w chodzie obserwuj rytmiczność oraz wzorzec chodu.
 • Ocena w czworakowaniu,  aby sprawdzić, która płaszczyzna dominuje  w ruchu miednicy.

Techniki rozluźniania mięśniowo-powięziowego

 • Przegląd technik ogólnych
 • Mechanika ciała terapeuty podczas pracy
 • Techniki rozluźniania mięśniowo powięziowego oraz techniki energizacji mięśni.
 • Technika Feldenkraisa w mobilizacji kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej
 • Ruchy integrujące – rolowanie ciała metodą brazylijską, falujące ruchy salsy, rotacyjna rozgrzewka z Tai Chi ze szczególnym uwzględnieniem naprzemiennej supinacji i pronacji stóp.
 • Techniki Tragera wywołujące oscylacje w płaszczyznach strzałkowej i czołowej.

45 minutowa monitorowana przez instruktora sesja  pracy w parach

 

Dzień 2  - uziemienie  

Większość tej sesji będzie poświęcona pracy na stopach, podudziach oraz w mniejszym stopniu górnych partiach kończyn dolnych aż do grzebieni talerzy biodrowych.

 • Ocena pacjenta w pozycji stojącej, sprawdzanie: krótkiej pięty, pochylenia kości piętowej, rotacji do środka lub na zewnątrz w stawie skokowym, stopnia supinacji/pronacji stóp, ogólnej symetrii kończyn dolnych, tendencji w kierunku rotacji przyśrokowej lub bocznej w stawie biodrowym
 • Ocena w chodzie – ogólna adaptacja stóp, ustawienie palców stóp na zewnątrz lub do środka, pochylenie kości piętowej w momencie kontaktu kości piętowej  z podłożem.
 • Ocena manualna stóp: stopnia zgięcia i wyprostu, stawu zawiasowego palucha oraz pozostałych palców stopy jak i zgięcia oraz wyprostu w stawie skokowym górnym, stawu Choparta, oddzielenie stopy pięty od stopy palców, ogólna rotacja wzdłuż osi długiej stopy, ocena stawu skokowego dolnego oraz testy pronacji i supinacji z pacjentem w pozycji stojącej
 • Techniki rozluźniania mięśniowo-powięziowego oraz energizacji mięśni w pracy z kończynami dolnymi
 • Mobilizacja stawów - mobilizacja stopy techniką kreślenia lemniskaty oraz mobilizacja w pozycji stojącej stawu zawiasowego palców stóp, mobilizacja stawów stępowo-śródstopnych, dwie techniki rozluźniania stawu skokowego dolnego z tradycji ostepatycznej
 • Staw kolanowy: test mechanizmu “domykania” w stawie kolanowym w celu uzyskania  jego większej stabilizacji oraz dwie techniki  mobilizacji stawu kolanowego.
 • Ruchy integrujące - „Spulchnianie poduszek” oraz inne techniki Tragera, chodzenie tyłem, eksperymentowanie ze zwiększoną supinacją lub pronacją  

45 minutowa monitorowana przez instruktora sesja  pracy w parach

Skupiająca się na pracy w kierunku od stóp  do grzebienia talerza biodrowego, a następnie techniki gry końcowej.

 

Dzień  3  - orientowanie

Ta sesja jest poświęcona uwalnianiu szyi co w tradycyjnym Rolfingu jest tematem siódmej godziny w serii spotkań (lub 8 sesji w serii spotkań metodą  szkoły KMI Myersa). To spotkanie ma dwa podstawowe cele: a) przywrócenie głowy do linii pośrodkowej ciała oraz b) polepszanie zakresu ruchu szyi we wszystkich płaszczyznach. Podstawowa struktura sesji  polega na pracy w kierunku od stóp  w górę, na krótko zatrzymując się również na skróconych tkankach pomiędzy stopami i szyją, ale większą część czasu spędzając  na pracy w obszarze barków, głowy oraz szyi.  

 • Ocena w pozycji stojącej - skupiając się na tym jak struktury poniżej szyi wpływają na ustawienie głowy oraz szyi.
 • Ocena w chodzie – obserwowanie mięśni podpotylicznych przy nagłej zmianie kierunku poruszania się pacjenta
 • Ocena bierna zakresu ruchów szyi
 • Techniki rozluźniania mięśniowo-powięziowego oraz energizacji mięśni na strukturach zaangażowanych bezpośrednio  w ustawienie szyi
 • Praca na szczękach oraz skalpie: techniki rozluźniania mięśniowo-powięziowego oraz energizacji mięśni na mięsień skroniowy oraz mięsień żwacz, wprowadzenie do pracy  wewnątrz  jamy ustnej na mięśniu  skrzydłowym. Masaż skóry głowy.
 • Ruchy integrujące – z metody Feldenkraisa na koordynację ruchów oka i szyi w pozycji leżenia na grzbiecie oraz  w pozycji stojącej.
 • Wprowadzenie do ideokinetycznego podejścia do ruchu

45 minutowa monitorowana przez instruktora sesja  pracy w parach  skupiająca się  krótko na przepracowaniu wszystkich struktur od stóp w górę, aby wpłynąć na ustawienie głowy. Rozluźnienie, będącego następstwem stresu, uniesienia obręczy barkowych przed pracą nad ruchowym cylindrem szyi.

 

Dzień 4 Integracja naprzemienna obręczy

Funkcjonalnie ta sesja skupia się głównie na stymulowaniu ruchów naprzemiennych w chodzie  poprzez pracę na taśmach  biegnących ukośnie w obszarze naszego ciała

 • Ocena pacjenta w pozycji stojącej - głównie ocena w płaszczyźnie poprzecznej (patrząc z góry).
 • Ocena w chodzie i czworakowaniu sprawdzanie zmian które zaszły od   pierwszej sesji
 • Rozluźnianie mięśniowo powięziowe oraz energizacja mięśni – techniki pracy w obszarze kończyn dolnych
 • Ruchy integrujące – klasyczna rozgrzewka z Tai Chi ze szczególnym uwzględnieniem pracy na stopach, ale również z wykorzystaniem trzech opcji: 1) w której oczy stale patrzą w przód, 2) w której głowa podąża za tułowiem oraz  3) w której głowa rotuje w przeciwnym kierunku do kierunku rotacji tułowia. Technika Trager stymulujaca wywołanie naprzemiennych ruchów tułowia.

45 minutowa monitorowana przez instruktora sesja  pracy w parach

Najpierw skupiająca się na pracy na trzech taśmach anatomicznych przecinających linię pośrodkową ciała, a następnie mobilizowaniu stóp oraz krótkim rozluźnianiu mięśni podpotylicznych.

 

W cenie kursu zapewniamy:

 • udział w kursie oraz jego tłumaczenie
 • skrypt
 • certyfikat ukończenia kursu oraz świadectwo ukończenia kursu 

Na kurs można ubiegać się o dofinansowania unijne z BUR i KFS!!! Serdecznie zapraszamy!

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu jak również do Bazy Usług Rozwojowych. Jak uzyskać dofinansowanie ? Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Podczas  tego kursu słuchacze zostaną wprowadzeni do koncepcji strukturalnej pracy z ciałem w serii czterech spotkań. Została ona opracowana, aby wyjść naprzeciw potrzebom tych terapeutów, których pacjenci z różnych względów nie mają możliwości poddania się tradycyjnej, dłuższej serii sesji terapeutycznych, która typowo składa się z 10 do 12 spotkań.   

Słuchacze nauczą się  ustrukturyzowanej serii 4- spotkań za pomocą której można się  uporać z wieloma problemami strukturalnymi, oczywiście nie do takiego  stopnia jakiego możemy się spodziewać przy dłuższej terapii. Jednakże można tę metodę wykorzystać jako podstawę  zademonstrowania pacjentowi co można osiągnąć przy pomocy usystematyzowanej, długofalowej pracy z ciałem. Przedstawione techniki będą po części technikami już wcześniej poznanymi podczas poprzednich kursów  (a które  mogą wymagać pewnego przypomnienia w zależności od stopnia zaawansowania słuchacza) plus wiele więcej technik  zaczerpniętych z tradycji Rolfingu, a które najprawdopodobniej nie są słuchaczom jeszcze znane.