Opis produktu

Dla wszystkich zainteresowanych

 

 

Należy zabrać wygodny strój do ćwiczeń.