Opis produktu

Dla wszystkich zainteresowanych

Nalezy zabrać wygodny strój do ćwiczeń. 

W przypadku rezygnacji przez Słuchacza na 14 dni przed rozpoczęciem kursu uiszczona opłata nie podlego zwrotowi.