Nowość
Anatomia palpacyjna – wędrówka po ciele człowieka I°

Przewiń do szczegółów produktów

1 200,00 zł

Dodaj do koszyka

Opis produktu

MODUŁ I – GÓRNA POŁOWA CIAŁA

Nauka anatomii z książki to jak czytanie map, a nauka anatomii palpacyjnej jest jak wędrówka po górach. Studiowanie map jest niezbędne, ale potem trzeba ruszyć i odkrywać świat.

 „Anatomia palpacyjna – wędrówka po ciele człowieka” to ośmiodniowa przygoda odkrywania piękna anatomii na żywym człowieku. Jest to dwumodułowe szkolenie (razem 8 dni) skierowane głównie do fizjoterapeutów i masażystów, którzy w swojej chcą się coraz bardziej świadomie poruszać po ciele człowieka. Przekonasz się, że nauka praktycznej wiedzy o budowie i funkcjonowaniu ludzkiego ciała może być niezwykle przyjemna. Zobaczysz, że sztuka palpacji, która polega na nieustannym rozwijaniu dotyku i koncentracji na drugiej osobie stanie się Twoją pasją. Nauka anatomii, to nie siedzenie nad podręcznikami, lecz praktyczne poznawanie naszego ciała w celu doskonalenia swoich umiejętności zawodowych.

Więcej o tym jak wygląda nauka: https://www.youtube.com/watch?v=hrj7ct10DKg

Anatomia z założenia ma na celu dzielić ludzkie ciało, co sprawia, że terapeuci gubią obraz całości jakim ono jest. Celem szkolenia jest zapoznanie  uczestników  poszczególnymi strukturami i ich badaniem palpacyjnym, jednakże z rozwijaniem świadomości powiązań między nimi. Każdy obszar ciała będzie zgłębiany od tkanek położonych powierzchownie aż po te leżące najgłębiej. Uczestnicy szkolenia zapoznają się  badaniem powięzi powierzchownej, z uwzględnieniem różnic w jej strukturze. Omówiona zostanie powięź głęboka i struktury leżące w jej obrębie (troczki, pasmo biodrowo-piszczelowe itp.). Palpacji zostanie poddany układ kostny człowieka. Uwaga zostanie poświęcona także więzadłom, które są ważnymi strukturami do pracowania w różnych formach terapii. Omówiona zostanie większość mięśni w ciele, co ułatwi swobodne poruszanie się po ciele pacjenta/klienta. Palpacja struktur mięśniowych połączona jest z wykonaniem delikatnego masażu poprzecznego, dzięki czemu obie strony, zarówno model jak i ćwiczący dokładniej poznają badaną strukturę. Omówiona zostanie czynność mięśni nie tylko w klasycznej formie, ale także ze zwróceniem uwagi na to jaką rolę pełnią w czynnościach dnia codziennego (bądź w jakich dysfunkcjach biorą udział). Ponadto ćwiczone będą techniki palpacji struktur nerwowo-naczyniowych, co zwiększy świadomość jak i poczucie bezpieczeństwa w pracy z ciałem.

 • fizjoterapeutów
 • masażystów

MODUŁ I – GÓRNA POŁOWA CIAŁA

 • Przygotowanie do wędrówki – czyli jak efektywnie dotykać i rozpoznawać struktury (techniki badania, sposoby dotykania różnych struktur, filozofia palpacji, omówienie sposobów uczenia się)
 • Spacer po strukturach kostnych klatki piersiowej i tułowia (obojczyk, mostek, żebra, kręgosłup w odc. piersiowym)
 • Wędrówka po przedniej stronie tułowia – klatka piersiowa i brzuch – palpacja mięśni brzucha wraz z omówieniem ich relacji z kręgosłupem. Palpacja mięśnia skośnego zewnętrznego, wewnętrznego i poprzecznego. Palpacja wszystkich aktonów mięśnia piersiowego większego. Palpacja mięśnia piersiowego mniejszego – dostęp pośredni przez mięsień piersiowy większy oraz nauka bezpośredniego, bezbolesnego kontaktu z mięśniem piersiowym mniejszym bezpośrednio przez skórę.
 • Podróż do wnętrza ciała, czyli topografia i palpacja struktur jamy brzucha. Omówienie topografii narządów wewnętrznych. Palpacja jelita grubego, cienkiego, żołądka, wątroby, pęcherza moczowego oraz aorty brzusznej, która zwiększy Twoją efektywność i bezpieczeństwo pracy w tym obszarze, szczególnie potrzebne w terapii wisceralnej.
 • Palpacja tylnej strony szyi - wędrówka po kresie karkowej – zapoznanie się z wyrostkiem sutkowatym, guzowatością potyliczną zewnętrzną, palpacja więzadła karkowego oraz mięśni przyczepiające się do kresy: czworoboczny grzbietu, półkolcowy głowy, płatowaty głowy). W tej części przybliżony zostanie także mięsień półkolcowy szyi i płatowaty szyi. Mięsień dźwigacz łopatki z perspektywy przedniej (dostęp bezpośredni do mięśnia oraz dostęp z perspektywy tylnej przez mięsień czworoboczny grzbietu.
 • Odkrywanie mięśni podpotylicznych – wyrostków kolczystych i poprzecznych kręgosłupa, w tym wyrostka kolczystego C2, wyrostka poprzecznego C1, ułatwiającego lokalizację mięśni podpotylicznych (mięśnia skośnego głowy dolnego, prostego głowy tylnego większego i mniejszego) – palpacja trójkąta utworzonego przez mięsień płatowaty głowy.
 • Mięsień prostownik grzbietu w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem obszaru międzyłopatkowego, gdzie zespalają się ze sobą włókna zbiegające z odcinka szyjnego kręgosłupa z tymi biegnącymi z dolnego odcinka. Palpacja łączona z masażem poprzecznym m. kolcowego, najdłuższego, biodrowo-żebrowego, z uwzględnieniem aspektów klinicznych. Zatopienie w głębsze warstwy w celu zlokalizowania mięśni wielodzielnych i rotujących – metafora bałwanka. Palpacja mięśnia czworobocznego lędźwi.
 • Palpacja przedniej strony szyi, czyli podróż od powięzi powierzchownej, przez mięsień szeroki szyi aż po wyrostki poprzeczne – m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy, m. pochyły przedni, środkowy i tylny (metafora trzech palców), mm. podgnykowe i nadgnykowe (m. łopatkowo-gnykowy. Struktury nerwowo-naczyniowe przedniej strony szyi. Dowiesz się jak bezpiecznie pracować z obszarem, w którym współcześnie u większości osób występują poważne dysfunkcje.
 • Wędrówka dookoła łopatki (palpacja łopatki klasycznie + palpacja w chwycie mobilizacyjnym – zapoznanie się z łopatką i jej możliwościami ślizgowymi względem klatki piersiowej), palpacja mięśni przyczepiających się do łopatki) – m. podgrzebieniowy, m. nadgrzebieniowy, m. obływ większy i mniejszy, m. najszerszy grzbietu, m. równoległoboczny, m. zębaty przedni. Mięsień dźwigacz łopatki oraz czworoboczny grzbietu omawiane są w części poświęconej tylnej stronie szyi.
 • Palpacja struktur przedniej strony szyi (kość gnykowa, mięśnie nad i podgnykowe)
 • Palpacja struktur twarzy i głowy związanych ze stawem skroniowo-żuchwowym (mięsień żwacz, skroniowy, mięśnie skrzydłowe)
 • Kończyna górna w małym paluszku, czyli wędrówka po strukturach kończyny górnej, badanie układu kostnego i mięśniowo-powięziowego kończyny górnej wraz z rozpoznaniem struktur nerwowo-naczyniowych. Chociaż anatomia kończyny górnej jest niezwykle skomplikowana to można się w niej odnaleźć jeżeli wiadomo, którymi ścieżkami podążać. Poznasz szybki sposób opanowania anatomii kończyny górnej.

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu jak również do Bazy Usług Rozwojowych. Jak uzyskać dofinansowanie ? Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Więcej o tym jak wygląda nauka: https://www.youtube.com/watch?v=hrj7ct10DKg

W cenie kursu zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w kursie wystawiony przez Uczelnię oraz świadectwo ukończenia kursu dokształcającego na druku MNiSW