Opis produktu

Słuchaczem Studium dla Doul może zostać każdy absolwent szkoły średniej czy wyższej, bez ograniczeń wiekowych. 

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Patrz zasady rekrutacji 

Organizacja nauki

Nauka trwa 1 rok. Zjazdy odbywają się 1 raz w miesiącu (sobota, niedziela; w sumie 10 zjazdów). 

Program studium przedmioty:

 • kurs podstawowy dla doul, prowadzony przez trenerki Stowarzyszenia Doula w Polsce
 • komunikacja interpersonalna
 • fizjologia ciąży, porodu i połogu
 • porody zabiegowe i cesarskie cięcie
 • olistyczna opieka okołoporodowa
 • niefarmakologiczne techniki łagodzenia bólu porodowego
 • krąg opowieści porodowych
 • masaż kobiety w ciąży i połogu
 • zastosowanie chusty REBOZO
 • techniki relaksacyjne dla kobiet w ciąży
 •  problemy emocjonalne kobiet w okresie okołoporodowym
 • seksualność w cyklu życia kobiety
 • opieka i pielęgnacja noworodka 
 • psychologia rozwoju dziecka
 • masaż Shantali
 • podstawy wiedzy o laktacji
 • budowanie własnej ścieżki rozwoju
 • ratownictwo medyczne

Po ukończeniu studium absolwenci otrzymują:

 • certyfikat ukończenia kursu podstawowego dla doul
 • świadectwo ukończenia Studium dla doul.

Doula jest osobą, która pracuje z kobietą w przełomowym dla niej okresie życia jakim jest ciąża, poród i połóg, wspiera ją swoim doświadczeniem i pomaga w tym bardzo ważnym ale i niełatwym momencie. Doula  nie jest zawodem medycznym, a swoją pracę opiera przede wszystkim na osobistym doświadczeniu, czerpiąc z filozofii holistycznej opieki nad kobietą w ciąży, wspierając ją samą ale także pomagając pozostałym osobom z rodziny przygotować się na przyjęcie nowego jej członka i towarzysząc im w pierwszych chwilach po porodzie.

Słowo „doula” oznaczało początkowo „służącą”, co należy rozumieć jako poświęcenie się w służbie dla drugiej osoby. Kiedyś funkcję douli spełniała starsza siostra, ciotka czy matka kobiety w ciąży, jednakże w obecnych czasach atomizacja społeczeństwa i załamanie się tradycyjnych ról wielopokoleniowej rodziny sprawia, że młoda mama zostaje niejako sama w tym niezwykłym okresie swojego życia i bywa często osamotniona w starciu z niełatwymi pytaniami czy lękiem o siebie i zdrowie dziecka. Bywa przerażona zmianami jakie zachodzą w jej ciele zarówno w czasie ciąży jak i porodu czy połogu. Nie zawsze może też otrzymać wsparcie w tym względzie ze strony personelu medycznego. Tą lukę wypełnia doula. W krajach Europy zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych zawód douli posiada długą tradycję – i jest znany od lat 80 XX w., natomiast Polsce pierwsze doule zaczęły pracować w roku 2003 – a pierwszą z doul była Małgorzata Borecka, dziś prezeska Stowarzyszenia „Doula w Polsce”.

Program zajęć został tak skonstruowany, by przyszła Doula mogła w sposób holistyczny towarzyszyć kobiecie w okresie okołoporodowym, wspierając ją emocjonalnie, pomagając w poszukiwaniu informacji, zapewniając fizyczną obecność w czasie porodu, dbając o jej dobre samopoczucie i pomagając odnaleźć się w nowej roli, jaką jest macierzyństwo.