Opis produktu

wszystkich zainteresowanych

• Technologia postaci leków
• Farmakologia
• Farmakognozja
• Anatomia i fizjologia człowieka
• Dietetyka i fizjologia żywienia
• Towaroznawstwo zielarskie
• Rodzaje, sposoby znakowania opakowań, znaczenia instrukcji używania lub ulotki informacyjnej
• Zasady prawidłowego przechowywania i obrotu produktami leczniczymi oraz postępowanie w przypadku reklamacji i wstrzymanie lub wycofanie z obrotu
• Udzielenie pierwszej pomocy
• Technologia informatyczna / dokumentacja w aptece i sklepie zielarskim
• Język angielski w branży farmaceutycznej
• Język łaciński w branży farmaceutycznej
• Podejmowanie działalności gospodarczej
• Marketing w branży zielarsko/kosmetycznej
• Dermokosmetyki

Kadra dydaktyczna

Kierownik kursu: dr nauk farm. Rafał Olijarczyk

Pozostała kadra: dr n. farm. Paulina Znajdek- Awiżen, prof. dr hab. N. farm. Irena Matławska, dr n. farm. Marcin Ożarowski, dr n. farm. Barbara Geppert, dr n. med. Patrycja Rąglewska, mgr inż. Joanna Kalisz, mgr Danuta Lompa, mgr Aleksandra Maciejewska, mgr Barbara Szkopek, mgr Ewa Gumna, dr n. med. Alicja Palacz, mgr Wiesław Banaś

Terminy zjazdów:
1. 20/21.10.2018
2. 17/18.11.2018
3. 15/16.12.2018
Cały harmonogram zjazdów zostanie Państwu przekazany na I zjeździe.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 10 równych rat. 

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Wielkopolskiej Szkoły Medycznej

ul. 28 Czerwca 1956r. 231/239 w Poznaniu
tel. 61 8430797 lub 722 330 730

e-mail: sekretariat@wsm.poznan.pl

 

  • pierwszy kurs w Polsce
  • zgodny z oczekiwaniami rynku pracy oraz środowiska aptekarskiego
  • zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń w nowoczesnych laboratoriach i pracowniach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt
  • doskonała kadra dydaktyczna. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy na kierunku technik farmaceutyczny oraz pracownicy firm zielarskich i farmaceutycznych
  • słuchacz otrzymuje przygotowanie do wykonywania czynności pomocniczych w aptece
  • po zdaniu egzaminu uprawnienia do podjęcia pracy w sklepach zielarskich oraz do prowadzenia sklepów medyczno- zielarskich ( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 21, poz.1181.)