Opis produktu

Fizjoterapeutów, Masażystów, Studentów Fizjoterapii

Tematy wystąpień VI Ogólnopolska Konferencja Kinesiotaping 2018

 

 1. Dr Aleksandra Bitenc-Jasiejko „Metodologia badań posturalnych… czyli jak możemy obiektywnie analizować postępy terapii z zastosowaniem Kinesiotaping”
 2. Dr n. med. Małgorzata Chochowska „Zastosowanie kinesiotapingu w zastoju pokarmu u kobiet”
 3. Mgr Anna Ptaszkiewicz „Wpływ kinesiotapingu na obrzęki kończyn dolnych u kobiet w ciąży”
 4. Mgr Justyna Pogorzelska „Wykorzystanie kinesiotapingu w pediatrii- z praktyki gabinetu”
 5. Mgr Agnieszka Filarecka „Wykorzystanie Metody Kinesiotaping u kobiet po mastektomii- uszkodzenie nerwu piersiowego długiego i efekt odstającej łopatki”
 6. Mgr Agnieszka Filarecka „Wykorzystanie Kinesiotapingu w terapii rozejścia mięśnia prostego brzucha”
 7. Dr n.k.f. Marlena Przewłocka-Gągała Ocena skuteczności Kinesiotaping w zespołach przeciążeniowych dolnego odcinka kręgosłupa u pracowników biurowych”
 8. Mgr Marta Pokorska "Kinesiotaping w rehabilitacji kończyn dolnych u biegaczy"
 9. Mgr Sebastian Jeruszka „Kinesiotaping typu EDF w autyzmie, zespole Aspergera i w niepełnosprawności sprzężonej”
 10. Mgr Ewa Jaraczewska „KT-4 Neurologia. Wprowadzenie do metod zaawansowanych”
 11. Dr Stefano Frassine "Skin: a crucial role for the efficacy of the Kinesio Taping Method"
 12. Hp Robert Jager “Brushing Therapy- terapia sfer refleksowych i Kinesiotaping”
 13. Mgr Aleksandra Skorupa- Łukasiewicz "Ocena porównawcza wpływu dwóch różnych aplikacji Kinesio Taping na ból menstruacyjny"
 14. Mgr Alicja Szebla-Chmiel Skuteczność metody kinesiotapingu w redukcji bólu grzbietu u koni, oceniana na podstawie zmian w termografii”
 15. Mgr Agnieszka Bachorz „Ocena wpływu aplikacji taśm Kinesio na staw kolanowy po artroskopii – opis przypadku”

 

Tematy warsztatów VI Ogólnopolska Konferencja Kinesiotaping 2018

 1. Mgr Ewa Jaraczewska „Wykorzystanie metody Kinesiotaping w usprawnianiu systemu krążeniowo-oddechowego u pacjentów po udarze”
 2. Dr Stefano Frassine "Skin: a crucial role for the efficacy of the Kinesio Taping Method"
 3. Dr Aleksandra Bitenc- Jasiejko „Metodologia badań posturalnych – Kinesiotaping PRZED i PO”

Pakiet Classic zawiera:

- Wstęp na konferencję KinesioTaping;

- Udział w warsztatach;

- Obiad;

- Przerwy kawowe;

- Udział w losowaniu wielu nagród;

- Pakiet wejściowy (2 rolki taśmy Kinesio Tex Perofrmance+, jedna gotowa aplikacja Kinesio Pre-Cut i wiele innych);

- Certyfikat uczestnictwa;

- Rabat na szkolenia;

- Podsumowanie konferencji;

- Darmowy parking

Każda Konferencja Kinesiotaping dostarczała wielu wrażeń i nowych ciekawych doniesień ze świata fizjoterapii, rehabilitacji i zastosowania Kinesiotapingu.