Nowość
Diagnostyka wizualna chorób skóry w praktyce kosmetologa

Przewiń do szczegółów produktów

180,00 zł

Dodaj do koszyka

Opis produktu

Podstawowym celem przeprowadzenia kursu jest omówienie różnych dermatoz w obrębie skóry twarzy, z którymi kosmetolodzy mają styczność w swojej pracy zawodowej.

 • Ze względu na to, iż wiele chorób może manifestować te same objawy to niezmiernie ważne jest aby przeprowadzać diagnostykę różnicową. Ponadto wiele chorób występuje nie tylko w skórze na różnej głębokości ale dotyczy również przydatków skóry w tym włosów, paznokci, gruczołów potowych czy łojowych.
 • Kosmetolog pracując z żywym organizmem zobowiązany jest do przeprowadzania dogłębnej diagnostyki w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań do zabiegów.
 • W skład szczegółowej diagnostyki wchodzi nie tylko analiza rodzaju, jakości, wielkości i ilości wykwitów ale także ich morfologia i etiopatogeneza. To wszystko stanowi niezbędny element aby po dogłębnej diagnozie dobrać najwłaściwszy plan terapii i pielęgnacji.
 • Diagnoza szczegółowa pozwoli także odpowiedzieć na pytanie: Co mi wolno zrobić? A czym mogę zaszkodzić pacjentowi?

Podczas kursu uczestnicy zgłębią wiedzę na temat:

 • analizy najbardziej charakterystycznych elementów morfologicznych zmian skórnych na twarzy – ze zwróceniem szczególnej uwagi na wskazanie warstwy skóry, w której występuje choroba
 • najczęstszych dermatoz w obrębie skóry twarzy, ze wskazaniem na etiopatogenezę schorzenia
 • możliwych pomyłek w diagnostyce zmian skórnych, które są innymi jednostkami chorobowymi, a dają podobne objawy i będą wymagać innego postepowania terapeutycznego
 • sposobów wyeliminowania błędów diagnostycznych, określenia granicy, do której pomocy może udzielić kosmetolog, a kiedy należy zasięgnąć pomocy lekarskiej

Kosmetolodzy, studenci kierunku kosmetologia

W trakcie części praktycznej kursu uczestnicy będą analizować zdjęcia prezentujące różne jednostki chorobowe.

W ramach szczegółowej diagnostyki będą:

 • analizować rodzaje objawów
 • charakteryzować miejsce w skórze lub przydatkach skóry, w którym umiejscawia się dane schorzenie
 • wskazywać na etiopatogenezę schorzenia
 • rozpatrywać plan terapeutyczny uwzględniając jednocześnie zakres kompetencji kosmetologa oraz konieczność skierowania pacjenta do lekarza
 • omawiać wskazane i przeciwwskazane zabiegi w danym schorzeniu

Omawiane zdjęcia zostaną przekazane każdemu uczestnikowi szkolenia na nośniku co daje możliwość powracania do dokumentacji fotograficznej zawsze wtedy gdy zajdzie taka potrzeba np. gdy zjawi się u kosmetologa pacjent z niespecyficznymi objawami na skórze i trzeba będzie podjąć odpowiedzialną decyzję podpartą szeroka wiedzą na temat schorzenia.

Wiele godzin praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej dotyczącej schorzeń dermatologicznych da pewność i płynność w szybkim rozróżnianiu chorób, określaniu zakresu, w jakim kosmetolog może wspomóc pacjenta swoją terapią i ułatwi podejmowanie decyzji o konieczności skierowania pacjenta na konsultację lekarską.  

W cenie kursu zapewniamy:

 • udział w kursie oraz jego tłumaczenie
 • materiały dydaktyczne w formie płyty
 • certyfikat ukończenia kursu oraz świadectwo ukończenia kursu