Opis produktu

- fizjoterapeutów,

- masażystów,

- studentów fizjoterapii po drugim roku zajęć (po zaliczeniu anatomii, fizjologii i biomechaniki),

 Zagadnienia Teoretyczne:

 1. Podstawy teoretyczne do terapii tkanek miękkich: Historia , definicja i rola powięzi, tensegracja.
 2. Opis Taśm Anatomicznych i ich funkcji :Taśma powierzchowna przednia, Taśma powierzchowna tylna, Taśma boczna, Taśmy kończyn górnych
 3. Analiza Strukturalna ciała
 4. Omówienie technik rozluźniania tkanek miękkich
 5. Wskazania i przeciwwskazania do terapii tkanek miękkich.

 

Zagadnienia Praktyczne:

 1. Metodyka wykonania rozluźniania tkanek miękkich dla taśmy powierzchownej przedniej.
 2. Metodyka wykonania rozluźniania tkanek miękkich dla taśmy powierzchownej tylnej.
 3. Metodyka wykonania rozluźniania tkanek miękkich dla taśmy bocznej.
 4. Metodyka wykonania rozluźniania tkanek miękkich dla taśmy kończyn górnych.

W cenie kursu zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe w formie skryptu dydaktycznego
 • certyfikat uczestnictwa w kursie i świadectwo ukończenia kursu