Nowość
Terapia tkanek miękkich w oparciu o taśmy anatomiczne

Przewiń do szczegółów produktów

800,00 zł

Dodaj do koszyka

Opis produktu

Celem kursu jest praktyczne zastosowanie technik manualnych w układzie mięśniowo-powięziowym w celu likwidacji oraz leczenia wielu dolegliwości bólowych narządu ruchu i dysfunkcji tkanek miękkich. Szereg technik na niniejszym szkoleniu opiera się na koncepcji Taśm Anatomicznych Thomasa W. Myersa.

Terapia tkanek miękkich jest dla wszystkich specjalistów pracujących z ludzkim ciałem. Przedstawiona zostanie teoretyczna i praktyczna metodyka terapia tkanek miękkich w oparciu o  Taśmy Anatomiczne, która pomoże  zrozumieć i rozwiązać dysfunkcje strukturalne a także wzbogaci warsztat terapeutyczny.

Kurs ten rozwija umiejętności palpacyjne oraz manualne techniki  mięśniowo – powięziowe. Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności w zakresie diagnozowania i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich, oparte na najnowszych metodach terapeutycznych.

- fizjoterapeutów,

- masażystów,

- studentów fizjoterapii po drugim roku zajęć (po zaliczeniu anatomii, fizjologii i biomechaniki),

 Zagadnienia Teoretyczne:

 1. Podstawy teoretyczne do terapii tkanek miękkich: Historia , definicja i rola powięzi, tensegracja.
 2. Opis Taśm Anatomicznych i ich funkcji :Taśma powierzchowna przednia, Taśma powierzchowna tylna, Taśma boczna, Taśmy kończyn górnych
 3. Analiza Strukturalna ciała
 4. Omówienie technik rozluźniania tkanek miękkich
 5. Wskazania i przeciwwskazania do terapii tkanek miękkich.

 

Zagadnienia Praktyczne:

 1. Metodyka wykonania rozluźniania tkanek miękkich dla taśmy powierzchownej przedniej.
 2. Metodyka wykonania rozluźniania tkanek miękkich dla taśmy powierzchownej tylnej.
 3. Metodyka wykonania rozluźniania tkanek miękkich dla taśmy bocznej.
 4. Metodyka wykonania rozluźniania tkanek miękkich dla taśmy kończyn górnych.

W cenie kursu zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe w formie skryptu dydaktycznego
 • certyfikat uczestnictwa w kursie i świadectwo ukończenia kursu