Opis produktu

fizjoterapeutów, terapeutów manualnych i lekarzy, posiadających podstawowe doświadczenie pracy w swoim zawodzie.

Jeśli uczestnik jest studentem, powinien znać podstawy anatomii i rozumieć opis przedstawiony w "Ramowym programie usługi" powyżej.

Kompleks lędźwiowo-miedniczno-biodrowy (LMB) to centralny obszar ciała, który łączy w sobie zdolności kluczowe dla naszego funkcjonowania. W jego obrębie człowiek odżywia się i wydala. Dzięki niemu stabilnie siedzimy i swobodnie chodzimy. Tu rozpoczyna się prokreacja i nowe życie znajduje swoje miejsce. Dolegliwości kompleksu LMB są jednocześnie najczęstszą przyczyną nieobecności w pracy z tytułu zwolnień L4. Od jakości przygotowania Fizjoterapeuty niejednokrotnie zależy, czy Pacjent odzyska zdrowie i wróci do normalnego funkcjonowania w życiu codziennym. Dlatego wszystkie wiadomości przekazywane na I Module kursu są oparte o praktyczne doświadczenie kliniczne, pozwalające płynnie przekuć zdobytą wiedzę w praktykę.

 

Odcinek lędźwiowo-krzyżowy

 1. Prowadzenie wywiadu: historia, praktyczna wiedza o lekach i ich działaniu, wywiad rodzinny, wywiad układowy i narządowy. Badanie funkcjonalne: oglądanie, palpacja testy. Red i yellow flags a inni specjaliści.
 2. Anatomia topograficzna i funkcjonalna: ćwiczenia z oznaczaniem struktur i funkcji. Anatomia palpacyjna: struktury nerwowe, więzadłowe, naczyniowe a mięśniowo-powięziowe.
 3. Stabilność a mobilność odcinka L-S: funkcje kompleksu LMB, zakres osobniczej ruchomości stawów, inne.
 4. Najczęściej powstające powiązania mięśniowo-powięziowe. Tensegracja i terapia wyrównywania napięć przenoszonych w ciele człowieka. Uwalnianie mięśniowo-powięziowe oraz punktów spustowych.
 5. Kompleks ruchowy LMB a funkcjonowanie układu moczowo-płciowego.
 6. Mobilizacje tkanek miękkich, techniki pozycyjnego rozluźniania Johnsa, Schiowitza oraz techniki energii mięśniowej (MET).
 7. Mobilizacje stawów.
 8. Manipulacja – czy i kiedy stosować? Red flags i bezpieczeństwo zabiegu. Wyznaczniki jednoznacznej blokady stawowej.

 

Badanie trzewne, mięśni brzucha i biodrowo-lędźwiowych

 1. Podstawowe pytania nakierowujące na problem wisceralny i łączenie odpowiedzi z objawami z układu ruchu. Unerwienie narządów a unerwienie wybranych części narządu ruchu – przykłady dolegliwości. Uwzględnienie red flags.
 2. Badanie trzewne w kierunku wykluczenia niebezpieczeństwa: tętniak aorty, 9 punktów na jamie brzusznej, wątroba i woreczek żółciowy.
 3. Badanie ruchomości wątroby, żołądka, jelit.
 4. Badanie mięśni brzucha: mięsień prosty, mięsień poprzeczny i ich wpływ na narządy trzewne. Mięsień biodrowo-lędźwiowy i jego znaczenie w dolegliwościach układów i narządów wewnętrznych.
 5. Znaczenie mechanoreceptorów trzewi. Praca włókien tonicznych i fazowych.
 6. Kwestie psychogenne, m. in. zespół jelita drażliwego, przyswajalność składników odżywczych, pokarmów, inne.
 7. Wywiad dot. układu pokarmowego z perspektywy fizjoterapeuty? Główne dolegliwości: wzdęcia, ptoza żołądka, przepuklina żołądka, brak mobilności narządów, napięcia więzadeł wątroby, sieci mniejszej, krezka jelita cienkiego, krezka esicy, operacje i blizny.
 8. Techniki rozluźniania trzewi.

 

Przepona

 1. Anatomia przepony i jej połączenie z narządami jamy brzusznej: wątroba i jej więzadła, przełyk, żołądek – rozwór dla przełyku, aorty, żyły głównej dolnej.
 2. Techniki rozluźniania łuków, ścięgien i mięśnia przepony.

 

Układ moczowo-płciowy

 1. Anatomia dna miednicy: mięśnie dna miednicy, ich osłabienie oraz przeciążenia.
 2. Dolegliwości związane z dnem miednicy: zapalenie pęcherza moczowego, cysty na jajnikach, endometrioza, inne.
 3. Spojenie łonowe: badanie, objawy wynikające z dysfunkcji spojenia łonowego.
 4. Techniki pracy z dnem miednicy i spojeniem łonowym.

 

Staw biodrowy i krzyżowo-biodrowy

 1. Palpacja stawów krzyżowo-biodrowych i biodrowych (struktury kostne, więzadłowe i mięśniowe).
 2. Techniki pracy z dnem miednicy i spojeniem łonowym.
 3. Stabilność miednicy, zastosowanie stabilizacji pasem.
 4. Testy różnicujące staw krzyżowo-biodrowy od innych struktur np. odcinek lędźwiowy kręgosłupa, staw biodrowy, problemy mięśniowe (testy wyprzedzania, więzadeł miednicy, trójetapowy, przeprostu, inne).
 5. Techniki tkanek miękkich dla mięśni miednicy i stawów biodrowych (masaż tkanek głębokich, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, terapia tiger points).
 6. Mobilizacje i manipulacje miednicy (skośna lub skręcona miednica). Techniki na kość krzyżową.
 7. Leczenie kompleksu miednicznego technikami pozycyjnymi.

Kurs odbywa się w:

 piątek w godzinach od 15.00 do 20.00

 sobotę w godzinach od 8.00 do 17.15

zdobędziesz praktyczną wiedzę w oparciu o studium przypadków

→ otrzymasz skrypt z treścią prezentowaną na danym module

→ kurs trwa 16 godzin zajęć z czego 90% czasu stanowią zajęcia praktyczne certyfikat Uczelni WSEiT

→ po kursie zdobędziesz certyfikat ukończenia kursu wystawiony przez Uczelnię oraz świadectwo ukończenia kursu dokształcającego

→ kurs prowadzą doświadczeni instruktorzy: dr Paweł Cyrek i Agata Borek-Gątkowska

Zobacz fragment kursu https://bit.ly/2WoAJRH

 

Na kurs można ubiegać się o dofinansowania unijne z BUR i KFS!!! Serdecznie zapraszamy! Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu jak również do Bazy Usług RozwojowychJak uzyskać dofinansowanie ? Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie