Nowość
Zawroty głowy w praktyce fizjoterapeuty

Przewiń do szczegółów produktów

1 800,00 zł

Dodaj do koszyka

Opis produktu

Kurs ten bardzo dokładnie przedstawia drogę od wywiadu do terapii.

Zawroty głowy stanowią częstą klinicznie dolegliwość. Ocenia się, że mogą pojawić się u około 30 % całej populacji. Zawroty głowy stały się objawem zgłaszanym przez pacjentów równie często jak: bóle głowy, bóle kręgosłupa, bezsenność, kaszel czy ostre zaburzenie trawienia. Sytuacja taka spowodowała, że fizjoterapeuci są jedną z grup zawodów medycznych, do których zgłaszają się pacjenci z zaburzeniem pracy układu równowagi. Zdobycie wiedzy na temat budowy układu równowagi, mechanizmów odpowiedzialnych za kontrole postawy oraz klasyfikacja jednostek klinicznych powodujących zawroty głowy stały się obowiązkiem każdego fizjoterapeuty, by móc w sposób bezpieczny i efektywny pracować z pacjentem.

Kurs ten to zbiór testów diagnostycznych, podziałów klinicznych zawrotów głowy oraz przede wszystkim najnowszych zaleceń terapeutycznych potrzebnych każdemu fizjoterapeucie w pracy z pacjentem. Omówione zostaną najważniejsze różnice diagnostyczne dla jednostek klinicznych powodujących zawroty głowy oraz różnice objawów obiektywnych (oczopląs , zaburzenie postawy i chodu), co  pozwoli w szybki sposób zróżnicować przyczynę zawrotów głowy pomiędzy zmianami obwodowymi a wynikającymi z ośrodkowego układu nerwowego. To pierwsze szkolenie, na którym poznasz techniki terapii zgodnie z najnowszymi wytycznymi międzynarodowymi.

 • fizjoterapeutów
 • masażystów
 • osteopatów

Dzień 1

 1. Definicje Zawrotów Głowy – przegląd literatury międzynarodowej i literatury polskiej.
 2. Podział zawrotów głowy wg.Drachmana i Harta:
 3. Vertigo
 4. Presyncope
 5. Disequilibrium
 6. Lightheadedness
 7. Przegląd anatomii układu równowagi:
 8. Kość Skroniowa – rozwój embriologiczny, współzależność kości skroniowej i miednicy, różnicowanie głównych sił mechanicznych działających na kość skroniową, diagnostyka i terapia najważniejszych połączeń mechanicznych kości skroniowej
 9. Ucho (część zewnętrzna, środkowa, wewnętrzna)
 • ucho zewnętrzne - małżowina i przewód słuchowy zewnętrzny – diagnostyka czuciowa i terapia
 • ucho środkowe – ocena błony bębenkowej, relacja jamy bębenkowej ze zwojem skrzydłowym żylnym (terapia)
 • ucho wewnętrzne – przewód endolimfatyczny (anatomiczna współzależność z włóknami opony twardej - terapia)
 1. Nerw Językowo-Gardłowy – anatomia, diagnostyka oraz terapia głównych tkanek tworzących strefy trajektorii dla nerwu językowo-gardłowego
 • Opona twarda - terapia
 • Otwór szyjny – terapia
 • Omówienie wskazówek klinicznych dla terapii gabinetowej

Dzień 2

  3.Przegląd anatomii układu równowagi

 1. Nerw Przedsionkowo – Ślimakowy - anatomia, diagnostyka oraz terapia głównych tkanek tworzących strefy trajektorii z nerwem:
 • Szczelina Skalisto-Potyliczna (terapia)
 • Zatoka Skalista Dolna (terapia)
 • Omówienie wskazówek klinicznych dla terapii gabinetowej
 1. Jądra nerwu przedsionkowo-ślimakowego
 • Drogi doprowadzające
 • Drogi odprowadzające
 • Omówienie zasadności terapii IV komory mózgu
 1. Móżdżek:
 • funkcja i budowa
 • konary móżdżku - najnowsze doniesienia opisujące wpływ terapii dla układu równowagi

4.Wywiad

 1. a) strategia budowania wywiadu dla praktyki fizjoterapeutycznej
 2. b) praktyczny podział zawrotów głowy na 5 dużych grup ze względu na częstotliwość pojawiających się objawów
 3. c) objawy współtowarzyszące zawrotom głowy – zestawienie objawów obwodowych i ośrodkowych
 4. d) oczopląs -definicja
 • diagnostyka różnicowana oczopląsów pozycyjnych (układ równowagi) z oczopląsem wynikającym z uszkodzenia centralnego układu nerwowego
 • omówienie odruchu przedsionkowo-ocznego(VOR) dla zrozumienia części praktycznej.

DZIEŃ 3

5.Klasyfikacja jednostek klinicznych

 1. a) Nawracające pozycyjne zawroty głowy
 • Nawracające położeniowe zawroty głowy (BBPV)
 • Manewr Hallpike’a
 • Manewr Parnasa
 • Manewr Semonta
 • Manewr Epleya
 1. b) Nawracające spontaniczne zawroty głowy
 • Choroba Meniere’a
 • Endolimfa (obrzęk) wpływ mechaniczny na syntezę i wchłanianie
 • Migrena Przedsionkowa
 • Kryteria diagnostyczne według Neushausera
 1. c) Pierwszy odizolowany spontaniczny zawrót głowy:
 • Zapalenie nerwu przedsionkowego
 • Zapalenie Błędnika
 • Udar Móżdżku
 • Test HINTS wiarygodne narzędzie różnicujące dla praktyki fizjoterapeutycznej

d)Utrata Równowagi

 • diagnostyka różnicowa (ataksja móżdżkowa, przedsionkowa, rdzeniowa)
 1. Szyjno-pochodne zawroty głowy
 • Przegląd literatury
 • Wpływ osi C0-C1-C2 na zaburzenie priopriorecepcji
 1. Zespół tętnicy podobojczykowej a ortostatyczny zawrót głowy

Dzień 4

6) Testy Kliniczne

 1. a) Próba Romberga
 2. b) Walking Test
 3. c) Index finger test
 4. d) Fukuda test

7) Podsumowanie kursu

 • Studium przypadku
 • Przykładowa Karta Badania – Wzór

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • materiały szkoleniowe w formie skryptu
 • certyfikat uczestnictwa w kursie wystawiony przez Uczelnię oraz świadectwo ukończenia kursu dokształcającego na druku MNiSW

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu jak również do Bazy Usług Rozwojowych. Jak uzyskać dofinansowanie? Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

 

Dla uczestniów warsztatu Zawroty głowy cena kursu wynosi 1500zł 

 1. Poznasz definicje zawrotów głowy oraz najbardziej aktualne podziału zawrotów głowy
 2. Powtórzysz szczegółową anatomię w celu nabycia zdolności do szybkiej diagnostyki różnicowej zaburzeń obwodowych i ośrodkowych w obszarze układu równowagi.
 3. Nauczysz się wszystkich miejsc trajektorii dla nerwu przedsionkowo-ślimakowego oraz nerwu językowo-gardłowego
 4. Poznasz wszystkie charakterystyczne objawy zgłaszane przez pacjentów w trakcie wywiadu, typowe dla konkretnych struktur anatomicznych
 5. Zapoznasz się z podstawami naukowymi spotykanymi w literaturze dla potwierdzenia zasadności i skuteczności technik terapeutycznych
 6. Wypracujesz algorytm prowadzenia wywiadu zgodnego z najnowszymi zaleceniami towarzystwa otolaryngologicznego
 7. Zdobyciesz wiedzę umożliwiającą różnicowanie ostrych zespołów wymagających natychmiastowego przekierowania pacjenta do szpitala.
 8. Nauczysz się prawidłowej interpretacji najczęstszych testów klinicznych wykorzystywanych w gabinetach neurologicznych i fizjoterapeutycznych.