• Karolina Szuma

  Książki

  Dodatkowo otrzymasz
  punkty Galilea Club: 19 pkt

  Cena: 19.99 zł

  Dodaj do koszyka
 • Termin wydania: 2013

  Nowa książka dr n. prawnych Karoliny Szumy, która prowadzi w całej Europie wykłady dla studentów z tematyki prawa, ekspert w przedsięwzięciach naukowo badawczych w Polsce i we Włoszech.


  „Prawne zagadnienia wykonywania zawodu fizjoterapeuty”

   

  Jest to pierwsza książka prawna na rynku wydawniczym w Polsce, która obejmuje pracę zawodu fizjoterapeuty. Książka ukazuje specyfikację regulacji związanych z zagadnieniem wykonywania zawodu fizjoterapeuty (a także innych pokrewnych zawodów medycznych). Zwraca też uwagę na konieczność kompleksowego postrzegania tej regulacji, ze świadomością potrzeby uwzględniania bardzo różnorodnych przepisów, usytuowanych w wielu aktach prawnych, różnej rangi. Książka ta jest więc swoistą pigułką, zawierającą wszystkie najpotrzebniejsze informację i przepisy, które są niezbędne przy wykonywaniu zawodu medycznego jakim jest zawód fizjoterapeuty.
  Krótki opis książki:
  W pierwszej części książki dość szczegółowo przedstawione zostały konstrukcje definicji związanych z obszarem badawczym podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Rozdział drugi dotyczy form prawnych aktywności fizjoterapeutycznej, w tym przedstawiono problematykę związaną z umową zawartą przez z NFZ. W rozdziale trzecim zawarto m.in. rozważania dotyczące zawarcia rozwiązania umowy o pracę, zakazu konkurencji i czasu pracy. Rozdział czwarty określa warunki wszczęcia i prowadzenia działalności leczniczej. Rozdział piąty odnosi się do problemów praktycznych, z którymi najczęściej stykają się wykonujący zawód fizjoterapeuty w różnorodnych formach. Rozdział szósty obejmuje zagadnienia norm etycznych i samorządu zawodowego. Z kolei rozdział siódmy dotyczy praw pacjenta i instytucji Rzecznika Praw Pacjenta.

  Książka będzie pomocna studentom studiów medycznych oraz innych kierunków związanych z ochroną zdrowia i przygotowujących do wykonywania zawodów medycznych.
  Pozycja ta też będzie użyteczna w procesie pisania prac dyplomowych oraz przygotowywania się do egzaminu z przedmiotu dotyczącego prawnych zagadnień wykonywania zawodów medycznych.
  Książka „Prawne zagadnienia wykonywania zawodu fizjoterapeuty” ma 181 str., wydana jest w okładce miękkiej, jednak z zakładkami, które sprawiają, że książka jest bardziej wytrzymała i praktyczna w użytkowaniu.
  Książka zawiera też bardzo przydatne tabele, spis aktów prawnych, a także orzecznictwa i uchwały Sądów Najwyższych. Znajdziemy w niej też wzory wniosków i karty specjalizacji, oraz wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wraz z załącznikami
  >>> Cena detaliczna książki: 44,90 zł.

  W przypadku większej ilości zamówień oferujemy korzystne rabaty – zapraszamy do kontaktu !!!

  Zamów już teraz!